Privacy policy

Deze Privacyverklaring beschrijft de voorwaarden voor het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van persoonlijke gegevens via deze website. Onder “Persoonlijke gegevens” vallen de gegevens die het mogelijk maken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Vastleggen en verwerking van gegevens Mekzstyle Photography verzamelt persoonlijke gegevens over u wanneer u via onze website of anderszins informatie verstrekt of aanvraagt. Wij gebruiken deze gegevens voor het versturen van de door u aangevraagde e-mails en voor administratieve doeleinden. Mekzstyle Photography gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Mekzstyle Photography – indien u dit wenst.

Bladerinformatie

Wanneer u de website gebruikt, kunnen onze servers, die mogelijk worden gehost door een extern bedrijf, indirect en automatisch gegevens verzamelen (bijvoorbeeld via uw IP-adres) over uw activiteiten tijdens het bezoek aan de site, zoals de pagina’s die u bekijkt, hoe vaak u deze bekijkt en de browser die u gebruikt. Deze informatie wordt niet aan uw Persoonlijke gegevens gekoppeld; we gebruiken de gegevens alleen om het bezoek aan de website aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen, voor interne doeleinden zoals het verzamelen van informatie over hoe de website wordt gebruikt, zodat we deze beter af kunnen stemmen op de interesses en voorkeuren van de gebruiker en voor systeembeheerdoeleinden.

Cookies van derden.

Voor het registreren van statistieken over uw bezoek aan de website doen we een beroep op niet-gelieerde bedrijven. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken (met uitzondering van gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) om informatie aan te bieden over goederen en diensten die overeenkomen met uw interesses.

Openbaarmaking van Persoonlijke gegevens.

Mekzstyle Photography verstrekt geen Persoonlijke gegevens aan derden in de normale bedrijfsgang, tenzij dit vereist is voor de aard van de overeenkomst of juridische omstandigheden. Mekzstyle Photography maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van uw gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd, telefonisch of via email aan Mekzstyle Photography vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Ook kunt u deze gegevens laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Mekzstyle Photography zal deze gegevens zo spoedig mogelijk aanpassen.

Website

Alle content van deze website is eigendom van Mekzstyle Photgraphy en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

Auteursrecht volgende de Nederlandse wet

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden..

Gebruiksovereenkomst

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.
Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: Mekzstyle Photography” en/of het logo van Mekzstyle Photography.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u telefonisch of via email contact met Mekzstyle Photography opnemen. We hopen dat deze verklaring onze procedures aangaande uw Persoonlijke gegevens verduidelijkt. Wij kunnen deze verklaring op elk gewenst moment wijzigen door de gewijzigde verklaring naar het e-mailadres dat u aan ons heeft gegeven te verzenden of door de gewijzigde verklaring op onze site te plaatsen.